a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

a
 

Sociaal Mobiliteits Plan

a

Het verantwoorde en volledige antwoord op re-integratie en outplacement

Wat is het Sociaal Mobiliteit Plan?

Het SMP is een goed doordacht integraal 4–stappenplan met als doel boventallige medewerkers op een snelle en verantwoorde wijze naar een nieuwe arbeidstoekomst te begeleiden. Alleen het eindresultaat telt: Zowel voor de opdrachtgever als voor de medewerker. Afhankelijk van de behoeften kan een keuze gemaakt worden uit de verschillende mogelijkheden of combinaties hiervan.

Welke afwegingen hierbij een rol spelen, zal afhangen van onder meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming of instelling en subjectieve factoren. Onderscheidend als enig bureau in Nederland is ons aanvullende jobhunting-traject. Iedere medewerker krijgt voor een maximale periode van 2 jaar een personal jobhunter toegewezen. Deze is verplicht wekelijks minimaal 2 passende vacatures aan te leveren. Dit biedt voor medewerkers die boventallig zijn geworden en langdurig bij 1 werkgever hebben gewerkt, een goede ondersteuning bij het vinden van passend werk en goede arbeidsvoorwaarden.

Wanneer een Sociaal Mobiliteits Plan?

Een SMP wordt actueel als werknemer en werkgever besluiten afscheid van elkaar te gaan nemen, waarna werknemer op zoek moet gaan naar een nieuw perspectief. Het kan hierbij gaan om het zoeken naar een andere baan of het opstarten van de eigen onderneming of andere zingeving. Bijvoorbeeld:

- als uw medewerker niet meer op zijn/haar plek zit en er intern geen mogelijkheden zijn
- wanneer er sprake is van boventalligheid van medewerkers binnen uw organisatie
- als de expertise of tijd ontbreekt om medewerkers optimaal te begeleiden naar ander werk
- als het vanuit economisch belang belangrijk is om snel te krimpen, maar u wel wilt dat uw personeel de tijd en ruimte krijgt om naar ander werk te zoeken.

a

De 4 fasen van het SMP

1. Arbeidspsychologisch Onderzoek

2. Trajectcoaching/ Advies aanvullende scholing of omscholing.

3. Trajectmentoring

4. Jobcoaching en Jobhunting

Mec Spirit ondersteunt, begeleidt en traint organisaties en medewerkers bij alle uitdagingen die te maken hebben met ” Mens en Werk”. 

a

De ervaring

Het Sociaal Mobiliteit Plan is al 15 jaar een van de diensten in het brede aanbod van Mec Spirit. Mec Spirit en de betrokken coaches beschikken over een schat aan praktijk-ervaring, opgedaan in verschillende coachingstrajecten op het gebied van arbeidsmobiliteit.

Mec Spirit ondersteunt, begeleidt en traint organisaties en medewerkers bij alle uitdagingen die te maken hebben met `` Mens en Werk``. Op alle terreinen van veranderingen levert Mec Spirit begeleiding op maat. Voor loopbaanontwikkeling, trainingen en verzuimreductie heeft Mec Spirit de juiste oplossingen.

Mec Spirit is een organisatie die zich bezighoudt met het actualiseren van preventie op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tevens zijn het bevorderen van de kwaliteit van het leven en werken, het bewustmaken van de waarde van gezondheid, zelfontwikkeling en zingeving een uitgangspunt in onze aanpak.

Wij bieden als non-profit Stichting en Organisatie diverse mogelijkheden aan zowel het bedrijfsleven als particulieren op het gebied van gezondheid, zelfontwikkeling en zingeving. Mec Spirit heeft een team met 40 disciplines die elk een meerwaarde vertegenwoordigen in hun vakgebied. Dit is voor ons de basis om maatwerk te kunnen bieden, probleemoplossend en resultaatgericht te kunnen werken.

Wij bieden als non-profit Stichting en Organisatie diverse mogelijkheden aan zowel het bedrijfsleven als particulieren op het gebied van gezondheid, zelfontwikkeling en zingeving. 

a

De werkwijze

Wij gaan er als organisatie vanuit dat ieder mens uniek is in zijn vormgeving.
Zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel niveau heeft een ieder zijn eigen 'pincode'.

Wat impliceert dat er voor iedere deelnemer een individueel behandelingsparcours kan worden uitgezet.
Door onze multidisciplinaire aanpak via individuele en groepstrainingen, bieden wij zowel de werkgever als de werknemer een optimale gelegenheid voor een op resultaatgerichte intensieve persoonlijke begeleiding.
Tevens wordt er gewerkt aan en bemiddeld bij een open communicatie tussen werkgever en werknemer.

a

Individuele begeleiding en maatwerk

Mec Spirit biedt een individueel karakter bij onze manier van werken.
Wij spreken daarbij van maatwerk. Men kan kiezen alleen voor voorbereiding naar passend werk of een deel traject, maar ook voor het gehele reïntegratietraject naar een nieuwe passende functie bij de eigen werkgever of in outplacement.

a

Doelstelling

Mec Spirit is een advies/ re-ïntegratie bureau die samenwerkt met een vast team van 40 specialisten op zowel regulier als alternatief gebied.
Iedere cliënt heeft een eigen dossier en toegang tot de rapportages en heeft kennis genomen van het deel dat voor opdrachtgever toegankelijk is.
Iedere training wordt afgerond met een rapportage door alle betrokken trainers en therapeuten. Mec Spirit verzorgt daarbij de eindrapportage.

a

Maatwerk

Mec Spirit heeft maatwerk waarin werknemers/deelnemers van MBO/HBO of academisch denkniveau met een verminderde arbeidsgeschiktheid of langdurige werkeloosheid gedurende 12 weken intensief voorbereid worden op terugkeer naar de eigen functie, begeleiding naar nieuwe functie of begeleiding naar outplacement.

Alleen het eindresultaat telt: Zowel voor de opdrachtgever als voor de medewerker. 

a

Sollicitatietraining

Tijdens de training “Het Sollicitatiegesprek” leer je hoe een sollicitatiegesprek werkt, waar jouw kansen liggen, hoe ze je kunnen herkennen als hun nieuwe medewerker, en om overtuigend te zijn tijdens het sollicitatiegesprek. Na deze training presenteer jij jezelf krachtig door middel van een goede pitch en ben je altijd in control tijdens het gesprek. Je weet zo’n beeld te schetsen dat ze in jou de nieuwe medewerker herkennen!

  • De regie houden tijdens het gesprek dankzij een gedegen voorbereiding
  • Je boodschap versterken door een overtuigende houding aan te nemen
  • Jezelf krachtig kunnen presenteren door middel van een goede pitch
  • De STARR(T) en de manier waarop je deze gebruik
  • De invloed van je gedrag op het succes van het gesprek
  • Het inzetten van verschillende gesprekstechnieken en de sturende werking hiervan
  • Toverwoorden uit vacatureteksten halen en zo herkend worden als nieuwe medewerker
  • Omgaan met zenuwen voorafgaand en tijdens het gesprek
  • Je leert hoe je om moet gaan met de meest voorkomende sollicitatievragen
Deze training kan zowel op individuele basis en als groepstraining ingezet worden.
a

Loopbaanbegeleiding en onderzoek

Om in de toekomst onnodige beëindiging van de arbeidsmarkt te voorkomen doen we een onderzoek naar de kwaliteiten, talenten en eigenschappen van de desbetreffende cliënt.
Daar aan gekoppeld verzorgen wij een actief loopbaan begeleidingstraject waarbij de desbetreffende cliënt/deelnemer wordt aangestuurd progressief en actief in het proces te gaan staan van eventuele omscholing en sollicitatie.
Daarnaast beschikt Mec Spirit over 3 jobhunters die intensief voor de client worden ingezet.

a

Nazorg traject

Indien gewenst krijgt de cliënt/deelnemer personal coaching van 2 uur per maand gedurende een afgesproken periode.
Er wordt na de plaatsing, wanneer daar behoefte voor bestaat, bezoeken afgelegd op de werkvloer.

Intakegesprek en Advies

Arbeidspsychologisch onderzoek, bestaande uit 6 tot 8 onderzoeken en testen inclusief rapportage en advies.

Sollicitatiegesprek ``Het perfecte gesprek``

Individuele personal coaching op zelfmanagement en preventief, Ziekteverzuim/stressmanagement.

Loopbaanbegeleiding met actieve coaching naar direct werk.

Jobcoaching en Jobhunting

Alle Fases kunnen aangevuld worden met keuzes uit de verschillende therapieën en disciplines.

U kunt hiervoor vrijblijvend een advies-gesprek aanvragen met Monique Bijloo.

Neem contact op